www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Philips Medical Systems Philips Medical Systems
Philips Medical Systems Nederland. Als vooraanstaande leverancier van diagnostische beeldvorming- en pati?ntbewakingssystemen biedt Philips Medical Systems ??n van ?s werelds meest robuuste portfolio?s van medische systemen voor een snellere en meer accurate...   Website

RIVM RIVM
Het RIVM doet onderzoek op het gebied van volksgezondheid en milieu en omvat tevens het milieu-en natuurplanbureau. De opdrachtgevers van het RIVM zijn de ministeries van??VWS,?VROM en??LNV, inspecties en andere overheidsdiensten. Beleidsmakers gebruiken de resultaten...   Website

Meer Links

Blom Zorginrichting Blom Zorginrichting
Mede door ons brede werkveld weten wij als geen ander de nadruk in de zorg inrichting op de gewenste huiselijkheid te leggen. Wij spelen in op trends en ontwikkelingen. Maar altijd met de specifieke kwaliteits-...
http://blominterieurs.nl/totaalinrichting/zorg

Medische Innovaties Medische Innovaties
Met behulp van deze website kunt u een goed inzicht krijgen in de belangrijke technologische ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. De website bevat ingediende artikelen over en reacties op nieuwe medische...
http://www.medische-innovaties.nl/

Hartwachtlijst Hartwachtlijst
Voor een hartoperatie, een dotter of een ablatie moeten hartpati?nten nu soms maanden wachten. Dat is echt heel erg. Ook voor medische onderzoeken zoals hartcatheterisatie, MRI, CT-scan en nucleaire myocardscan...
http://www.hartwachtlijst.nl

Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers
De Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft als doelstelling het bevorderen van de ontwikkelingen en toepassingen binnen de anesthesiologie in het belang van de gezondheidszorg en het behartigen...
http://www.nvam.nl/

Centrale Sterilisatie Afdeling. Centrale Sterilisatie Afdeling.
Informatie over plasma sterilisatie. De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) is de afdeling van het ziekenhuis waar de instrumenten, die worden gebruikt bij ingrepen en onderzoeken, worden gereinigd, gedesinfecteerd...
http://www.sterilisatie.info

Nederlandse Vereniging Leidinggevenden Operatieafdeling. Nederlandse Vereniging Leidinggevenden Operatieafdeling.
Nederlandse Vereniging Leidinggevenden Operatieafdeling. De missie van het NVLO is communicatie tussen leidinggevende operatieafdeling zowel regionaal als nationaal te bevorderen, het verstrekken van...
http://www.nvlo.nl/

FMG - Management Interne diensten- Gezondheidszorg FMG - Management Interne diensten- Gezondheidszorg
De vereniging Management Interne diensten- Gezondheidszorg. De vereniging stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen bij de uitoefening van hun taak door middel van kennisvergroting en uitwisseling van...
http://www.fmg-beroepsvereniging.nl/

Echoscopisten Nederland Echoscopisten Nederland
De Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland. Het doel van de beroepsvereniging is, en bijdrage te leveren aan de bevordering van een optimale kwaliteit van de beroepsuitoefening van obstetrisch en gynaecologisch...
http://www.echoscopisten.nl/

De Unie Zorg en Welzijn De Unie Zorg en Welzijn
De Unie Zorg en Welzijn verzorgt de collectieve belangenbehartiging voor de bij haar aangesloten leden. Dat wil zeggen dat De Unie Zorg en Welzijn namens hen onderhandelingen voert over bijvoorbeeld de CAO of...
http://www.uniezorgenwelzijn.nl

Zorgwel Zorgwel
De sociale kaart onder de naam Zorgwel.nl is via internet gratis toegankelijk voor publiek en professionals. Op deze site vindt u informatie over het samenwerkingsverband, de gebruikervereniging, nieuws...
http://www.zorgwel.nl/

De ZorgMediatheek De ZorgMediatheek
De ZorgMediatheek helpt organisaties in de sector van zorg, welzijn en wonen met documentatie en informatie. ZorgMediatheek heeft een uitgebreid informatie- en documentatie centrum, voorzien van een eigen...
http://www.zorgmediatheek.nl

Zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland is de brancheorganisatie van de bedrijven die in Nederland zorgverzekeringen aanbieden. De hoofdactiviteit van ZN is het realiseren van voorwaarden waarbinnen de leden het vak...
http://www.zn.nl/

Oogheelkundig Centrum Midden Nederland Oogheelkundig Centrum Midden Nederland
Kliniek de Lairesse (Amsterdam) en Kliniek Berg & Bosch (Bilthoven) zijn zelfstandige behandelcentra die gespecialiseerd zijn in dagbehandelingen op het gebied van orthopedie, plastische chirurgie, KNO...
http://www.euroclinics.nl

Health Health
Health.nl gezondheidswebgids annex zoekmachine. Honderden rubrieken met daarin duizenden links met betrekking tot het thema gezondheid. Health.nl,? al jaren d? onafhankelijke omgeving waar zowel de pati?nt...
http://www.health.nl

Artsennet Artsennet
Artsennet is de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). De site bestaat sinds 1997, het is een?onafhankelijke site met medische informatie van en voor...
http://www.artsennet.nl

Operatieinfo Operatieinfo
Operatieinfo.nl is een initiatief van Surgical Patient Information Services (S.P.I.S.) en is opgezet door chirurgen in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch, locatie Groot Ziekengasthuis...
http://www.operatieinfo.nl

IGZ IGZ
De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving die gericht is op het voork?men van ziekten en op de zorgverlening wanneer ziekten zijn opgetreden. De beschermingsinspecties...
http://www.igz.nl

MedischeWereld MedischeWereld
De doelstelling van Medische Wereld is structuur en overzicht aanbrengen in het enorme aanbod van medische en gezondheidsinformatie op het internet zodat deze informatie sneller en eenvoudiger gevonden kan...
http://www.medischewereld.nl/

Wachtlijsthulp Wachtlijsthulp
De website www.wachtlijsthulp.nl is een NON-PROFIT initiatief van in Nederland werkzame artsen en verpleegkundigen. De site is met veel medische kennis opgezet en?is uitsluitend bedoeld en toegankelijk...
http://www.wachtlijsthulp.nl/

NPCF NPCF
Pati?nten en consumenten zijn 'klanten' en ervaringsdeskundigen. Zij hebben een opvatting over wat 'goede zorg' is. De NPCF werkt eraan om die opvatting maatgevend te laten zijn bij de beoordeling van de kwaliteit...
http://www.npcf.nl/

Siemens Medical Solutions Siemens Medical Solutions
Siemens Medical Solutions. Al jaren zet Siemens Medical Solutions de trend in oplossingen voor vroegtijdige detectie, accurate diagnose, minimaal invasieve therapie, effici?nte workflow en optimaal diseasemanagement...
http://www.siemens.nl